HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

1.3.3 Evoluties opvolgen

In 2004 zijn we lid geworden van de Vlaame Pijnliga. ¾ van onze lotgenoten zijn immers pijnpatiënten. In het voorbije jaar is de Vlaamse Pijnliga samen met Ziekenzorg CM op zoek gegaan naar de situatie van chronische pijnpatiënten. Er werd vastgesteld dat er nog heel wat noden zijn bij deze mensen en deze werden in kaart gebracht. In de toekomst wil men hier wat aan doen. We houden u op de hoogte!