HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

3.3.3 Hoe vaak komt MM voor?

Multipel myeloom is de tweede meest voorkomende bloedkanker, na non-Hodgkin lymfoom (figuur 1). Het maakt ongeveer 1% uit van alle kankers en 2% van alle kankersterften. De ziekte tast lichtjes meer mannen aan dan vrouwen en komt vooral voor na de leeftijd van 50 jaar. De mediane leeftijd bij de diagnose is ongeveer 66 jaar en slechts 4% van de gevallen wordt vastgesteld bij personen jonger dan 45 jaar. Het voorkomen van myeloom varieert volgens het ras (frekwenter bij zwarten dan blanken) en de geografische lokatie, maar de ziekte komt voor bij ongeveer 6 personen per 100.000.

Incidentie van hematologe kankers

Figuur 1: Incidentie van hematologe kankers: multipel myeloom is de tweede meest voorkomende kanker.

NHL = non-Hodgkin lymfoom
MM = multipel myeloom
AML = acute myeloïde leukemie
CLL = chronische lymfatische leukemie
HD = ziekte van Hodgkin, andere= andere leukemie
CML= chronische myeloïde leukemie
ALL = acute lymfatische leukemie