HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

3.4.7 Amyloïdose

Door opstapeling van eiwitten (vooral lichte ketens) in de weefsels kunnen talrijke klachten optreden. De meest frekwente zijn: vermoeidheid, vermagering, vochtopstapeling, diarrhee, opzwelling van de tong en gevoelsstoornissen in de extremiteiten.