HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

3.6.4 Asymptomatische multipel myeloom

Deze diagnose wordt gesteld als minstens één van de volgende kenmerken aanwezig is: het paraproteïne is groter dan 30 g/l en/ of er worden op beenmergaspiraat meer dan 10% monoklonale plasmacellen gezien zonder dat er evidentie is voor MM gerelateerde orgaanschade. Dit ziektestadium vereist nog geen therapie. Nauwkeurige opvolging is ook bij deze patiëntengroep noodzakelijk daar de meeste patiënten evolueren naar een symptomatisch MM dat op dat moment wel therapie vereist. Vroeger werd deze groep vaak "smouldering" (smeulend) of indolent myeloom genoemd.