HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

3.6.7 Extramedullair myeloom

Dit is een plasmacelwoekering buiten het beenmerg en het bot. Elk deel van het lichaam kan hierdoor aangetast worden doch de bovenste luchtwegregio is het frekwentst aangetast. In principe is er geen of een zeer beperkte M-piek, is er geen monoklonale plasmacelfractie en is er geen MM gerelateerde symptomatologie te weerhouden.

Evolutie naar een veralgemeend MM wordt slechts bij 15% van deze patiënten waargenomen in tegenstelling tot 50% bij een solitair plasmocytoom. Deze vorm vereist meestal lokale therapie.