HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

3.8.1 Inleiding

Beslissen over de behandeling van een patiënt met myeloom is een complex proces. De behandeling wordt voor elke patiënt afzonderlijk bepaald, afhankelijk van factoren zoals:

  • de resultaten van het medisch onderzoek en de laboratoriumtests
  • het specifieke stadium of de classificatie van de ziekte
  • het al of niet aanwezig zijn van complicaties
  • leeftijd en algemene conditie
  • symptomen
  • het feit of er eerder therapie werd toegediend

Myeloom is een behandelbare ziekte, die meestal goed reageert op chemotherapie en radiotherapie. Patiënten die aanvankelijk op therapie reageren, zullen echter waarschijnlijk recidiveren (dit betekent dat de ziekte opnieuw evolueert). Er zijn vele behandelingsmogelijkheden, zowel in eerste lijn, als bij herval. Patiënten die kort na het stopzetten van een behandeling hervallen, zullen wellicht niet reageren op de medicatie die aanvankelijk werd gebruikt. Van deze patiënten en de patiënten die niet reageren op de aanvalsbehandeling of initiële therapie, wordt gezegd dat ze resistente ziekte hebben.