HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

3.8.4 Nieuwere behandelingsmogelijkheden

Thalidomide®

Thalidomide®is sinds 1998 meer en meer gebruikt bij de behandeling van myeloom. Het was eerder gecommercialiseerd onder de naam Softenon® en veroorzaakte eind vijftiger, begin zestiger jaren van de vorige eeuw, de geboorte van ruim 10.000 babies met zware afwijkingen (zogenaamde focomelie). Het was toen gepositioneerd als slaapmedicatie en middel tegen zwangerschapsbraken. Het werd van de markt gehaald omwille van deze afschuwelijke bijwerkingen en is nu mits strikte regels beschikbaar voor patiënten met ondermeer myeloom. Het exacte werkingsmechanisme is onbekend, maar thalidomide is vermoedelijk werkzaam door ondermeer een remmende invloed op bloedvatvorming ("antiangiogenese") en immunologische reacties (ondermeer daling van de IL-6 productie). De standaarddosis is minimum 200mg per dag (4 maal 50 mg), maar er zijn meer en meer rapporten waaruit blijkt dat heel wat patiënten ook met een lagere dosis geholpen zijn. Uiteraard zijn de bijwerkingen dan ook minder uitgesproken: slaperigheid, tintelingen in handen en voeten, obstipatie, huiduitslag, tragere hartslag,… Aanvankelijk werd thalidomide gebruikt bij patiënten met (ver)gevorderd of refractair myeloom. Momenteel wordt thalidomide frequent gebruikt in combinaties, oa met chemotherapie of corticoïden. Er lopen ook studies waarbij het in eerste lijn wordt gebruikt, opnieuw al of niet in combinatie. Andere studies onderzoeken ondermeer de plaats bij asymptomatisch myeloom, of de rol bij onderhoudsbehandeling na transplantatie.

Velcade®

Velcade®, PS-341 of bortezomib is een zogenaamde proteasoom- inhibitor; het werkt zowel door directe inwerking op de myeloomcel als via het beenmergmilieu. Door de proteasomen, een soort eiwitten in de cel, te onderdrukken, wordt celdood ingeleid. Velcade wordt toegediend via een spuitje in de ader, klassiek tweemaal per week. De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, misselijkheid, diarree, daling van de bloedplaatjes, tintelingen in handen en voeten (polyneuropathie) en obstipatie. Velcade zal worden toegediend als tweedelijnsbehandeling. Actueel onderzoeken verschillende studies de rol van Velcade in combinatie met andere anti-myeloom therapieën, en als onderhoudsbehandeling.

Revlimid®

Van immunomodulerende medicaties of zogenaamde ImiDs, is Revlimid® de meest bekende. Ze hebben een chemische structuur die lijkt op die van thalidomide, maar men verwacht minder bijwerkingen en meer effect.

Genasense®

Genasense® is een zogenaamde 'anti-sense' stof, die de productie van specifieke eiwitten blokkeert. Het wordt toegediend in continu infuus via een (ambulant) pompsysteem.

Andere

Een reeks andere behandelingen zijn onderwerp van studie, zoals: Panzem® (inhibitie van bloedvatvorming of angiogenese), STR (skeletal targeted radiotherapy, of toediening van een radioactieve molecule die specifiek bindt aan bot), Trisenox® (arsenicum), Zarnestra® (of R11577, een zogenaamde farnesyl transferase inhibitor), immunotherapie met vaccinaties, monoklonale antistoffen en dendritische cellen.