HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

3.12 Publicaties

[ in opbouw ]

3.12.1 Medische literatuur

[ in opbouw ]

3.12.2 Psychosociale literatuur

3.12.2.1 Palliatieve zorg

Hilde Clement, e.a.: Als sterven tot het leven behoort. Praktische handleiding voor de hulpverlener in de palliatieve zorg. Lannoo, 2004, 130p. 16.95 euro. ISBN 90 20 95 883 6

Dit boek biedt een praktische en concrete handleiding. Enerzijds is er een overzicht van belangrijke aspecten binnen de psychosociale hulpverlening in palliatieve situaties. Anderzijds gaat het boek de confrontatie aan met de concrete realiteit van de belevingswereld van de palliatieve persoon, zijn familie en betekenisvolle derden. (Weliswaar nr. 62)

Eric Verliefde en Herman Baerten: Loslaten tot leven. Leven en afscheid nemen in het rusthuis Acco, 2004, 144 p. 22,20 euro. ISBN 90 334 5674 5

De toenemende vergrijzing van de Vlaamse bevolking roept steeds meer vragen op. Zullen er in de toekomst nog voldoende middelen zijn? Op welke manier kan men vandaag zorgen voor de bejaarde? De mens en zijn welbevinden is het uitgangspunt van dit boek. De familie, het personeel en de bejaarde kunnen hiertoe bijdragen. De auteurs schrijven vanuit hun ervaringen in het omgaan met bejaarden op scharniermomenten in hun leven. Hoe lastig is het om een huis achter te laten en te verhuizen naar een rusthuis? Welke extra zorg is mogelijk als de bejaarde ernstig ziek wordt? Wat gebeurt er als iemand overlijdt in een rusthuis? Loslaten tot leven is een boek vol afscheid nemen en opnieuw beginnen leven. Het bevat tips om deze scharniermomenten zo goed mogelijk te begeleiden, telkens vanuit de waardigheid van de mens. (Weliswaar nr. 62)