HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

4.3 Sociale voorzieningen

Wanneer een ziekte als multipel myeloom vastgesteld wordt, is het niet eenvoudig om het gewone leven verder te gaan. Er moeten zoveel onderzoeken gedaan worden, behandelingen kunnen voorgesteld en uitgevoerd worden… Soms krijgt men zelfs ronduit een negatieve boodschap en kunnen therapieën geen soelaas meer brengen.

Op die momenten is ondersteuning van de zieke én zijn ganse omgeving van kapitaal belang. Hiervoor zijn heel wat diensten die tot onze beschikking staan om ons op weg te helpen naar een nieuwe organisatie van het dagelijkse leven. Ook wanneer de dokters een negatieve boodschap moeten brengen, is het belangrijk om u te kunnen omringen met de beste zorgen. Hiervoor zijn heel wat mensen opgeleid en kunnen u én uw familie op vele vlakken steunen.

Hieronder geven we de belangrijkste mogelijkheden aan, de teksten zullen zeker niet alle informatie bevatten maar de weg tonen om de gewenste en nodige informatie te bekomen.

De ziekenfondsen zijn een onmisbare schakel in dit ganse proces. Men kan beroep doen op een sociaal werker van het ziekenfonds om precies te weten wat u van uw ziekenfonds kan verwachten. Hij of zij zal u thuis opzoeken om over uw situatie en uw wensen te praten. Zij of hij zal u wegwijs maken in de formulieren die nodig zijn. Ook via de huisarts kunnen deze mensen gecontacteerd worden.

Hieronder vindt u de adressen van de websites van elk van de ziekenfondsen die in België gebruikelijk zijn: