HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

4.4.2 Patiëntenrechten

In het verleden was niet altijd duidelijk of onvoldoende bekend welke de rechten zijn van patiënten. Deze rechten waren daardoor ook moeilijk afdwingbaar. Er ontbrak zelfs een juridisch statuut voor patiënten die niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over hun eigen welzijn.

Daarom heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan een brochure gewerkt: ‘Samen werken aan een gezondheidszorg op mensenmaat: de wet op de patiëntenrechten’.

 

Voor alle informatie hierover kan u terecht bij:

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen
Rijksadministratief Centrum
Vesaliusgebouw V502
B-1010 BRUSSEL

www.health.fgov.be/vesalius

 

De brochure is ook te verkrijgen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Groeneweg 151
3001 HEVERLEE
www.vlaamspatientenplatform.be

Rechtstreeks aanvragen via mail kan via vlaams.patientenplatform@pi.be