HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

4.5 Financiële ondersteuning

 

4.5.1 Ziekenfondsen

Elk ziekenfonds helpt haar leden de weg te vinden naar de bijstand die ze kunnen leveren. Neem hiervoor contact op met uw ziekenfonds en vraag een gesprek aan met de maatschappelijk assistent. Deze zal u de nodige inlichtingen geven en ervoor zorgen dat uw formulieren juist en tijdig ingevuld worden. Het ziekenfonds zorgt ondermeer voor:

 • Terugbetalingen
 • Tussenkomsten
 • De maximumfactuur
 • Forfaitair bedrag voor chronisch zieken met zware medische uitgaven
 • Forfaitair bedrag voor incontinentie
 • Tussenkomsten voor gehandicapten
 • Tussenkomsten voor beroepsziekten

 

 

4.5.2. OCMW: http://ocmw.fgov.be

Wanneer u het alleen niet meer aankunt, kan u raad vragen bij het OCMW van uw gemeente. Zij kunnen, in samenspraak met u, voor verschillende ongemakken een oplossing zoeken. Voor de diensten waarmee zij u kunnen helpen, zorgen zij voor de juiste documenten, vullen deze samen met u in, zorgen ervoor dat deze tijdig op de juiste plaats terecht komen. Het OCMW van uw gemeente kan o.m. zorgen voor:

Op de internetsite, hierboven aangegeven, kan u kijken voor welke zaken u bij het OCMW terecht kunt.

 

 

4.5.3 Provinciale tussenkomsten

Door elk provinciebestuur kunnen er voorzieningen aangeboden worden voor bv. premie voor aanpassing van de woning, informatie over zorghulp, enz. Voor deze informatie hierover kan u terecht op de website van de provincie waar u woont:

 

 

4.5.4 Ministerie van Sociale zaken: www.socialezekerheid.fgov.be

 • Tussenkomsten voor gehandicapten

 

 

4.5.5 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: www.vlaanderen.be

 • Aanmoedigingspremie voor medische bijstand bij loopbaanonderbreking

 

 

4.5.6 RVA: www.rva.be

 • Aanvraag voor een vervangingsinkomen bij loopbaanonderbreking voor medische bijstand.
 • Tussenkomst voor palliatief verlof.

 

 

4.5.7 Sociaal fonds VLK: www.tegenkanker.be

 

 

4.5.8 Sociaal fonds Stichting tegen kanker: www.cancer.be