HomeMedisch WoordenboekLinksSitemapContact

4.6 Juridische ondersteuning

Spreek, als u nog werkt(e), met uw werkgever over mogelijkheden die u via uw tewerkstelling kan benutten nu u ziek geworden bent.

Raadpleeg uw mutualiteit, zij kan u raad geven over allerlei vragen die u zich stelt over uw juridische situatie.

Ook het OCMW kan hierbij een goede raadgever zijn. Zij is op de hoogte van juridische organisaties die u kunnen helpen bij bepaalde probleemsituaties zonder dat u hiervoor grote financiële inspanningen hoeft te doen.